Sintonies és un workshop que, mitjançant la pràctica de diferents dinàmiques corporals basades en un enfocament estructural, energètic i creatiu, té com a objectiu potenciar la creativitat, afavorir la consciència corporal i aconseguir un millor domini del moviment expressiu. Tot això per contribuir a un major desenvolupament personal connectat al propi i autèntic potencial creatiu.

Ens convida amablement a dirigir l'atenció al nostre univers més íntim a través de l'escolta corporal i del moviment com a instruments inspiradors i transformadors. Un format que aprofundeix en la consciència corporal i en habitar un cos en moviment per preparar degudament el terreny i donar pas a la nostra creativitat.

DIRIGIT A...

Persones que vulguin treballar en el seu desenvolupament personal a través del cos i el moviment sota una mirada creativa.

Persones en contacte amb el món artístic i creatiu. Un format inspirador per a la composició i creació en el camp de les arts escèniques.

Totes aquelles persones que desitgin entrar en contacte amb la dansa des d'un lloc conscient i amable.

Educadors/es, terapeutes i professorat amb ganes d'explorar la seva creativitat amb la finalitat de posar-la al servei de les persones a les quals acompanyen.

Empreses, associacions i col·lectius que desitgin millorar les relacions interpersonals i augmentar el talent col·lectiu.

Per assistir a Sintonies no són necessaris coneixements tècnics de dansa.